znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Aľony Kurotovej
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42363683
Seat
Špitálska 53, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1085
Registration Office
MV SR

Date of registration
04.07.2014

Actual value of the foundation assets
6700 EUR  

Founders
 • Mgr. Alona Kurotová, PhD.
  born 16.03.1985
  Value of the contibution of property by the foundation:   3350 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Milan KurotaValue of the contibution of property by the foundation:   3350 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Alona Kurotová From:04.07.2014To:

Welfare purpose supported by the Foundation
nadácia bude podporovať:
- podpora vzdelávania,
- zachovanie kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv,
- podpora a rozvoj telesnej kultúry,
- veda a výskum.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |