znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia NN ľuďom
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42355982
Seat
Jesenského 6143/4C, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1073
Registration Office
MV SR

Date of registration
16.12.2013

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
  Slávičie údolie 106, 81102 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 35979356
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Richard Strapko From:16.12.2013To:27.06.2019
 • Ing. Peter Brudňák
  born 23.11.1967
   From:27.06.2019To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany
duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia a úraze alebo chorobe.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |