znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
WORLD CHARITY ROAD - Nadácia DZS
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42344255
Seat
Budovateľská 3596/34, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1067
Registration Office
MV SR

Date of registration
21.11.2013

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Dobré zo Slovenska, družstvo
  Hlavná 2901/61, 08001 Prešov
  IČO: 45979154
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Sandra Brellošová From:21.11.2013To:07.07.2015
 • Dominika Hrušková
  born 22.02.1993
   From:07.07.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora:
a) podpora humanitárnych cieľov,
b) podpora zdravotníctva,
c) sociálna pomoc spočívajúca najmä v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte,
d) podpora a rozvoj vedy a výskumu, najmä v oblasti zdravotníctva,
e) pomoc pri živelných pohromách a ich prevencia,
f) humanitárna pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a zdravia,
g) prispievanie na úhradu liečebných nákladov jednotlivcom alebo skupinám osôb,
h) pomoc detským domovom, sirotám a chorým deťom.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |