znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia WINGS FOREVER
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42277906
Seat
Dúbravská 13/8, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1041
Registration Office
MV SR

Date of registration
06.12.2012

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Ing. Eleonóra KovalíkováValue of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Eleonóra Kovalíková From:06.12.2012To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) skvalitnenie života detí - chorých a detí zo sociálne slabých rodín,
d) podpora a skvalitnenie života starších občanov, dôchodcov - aktívny prístup,
e) skvalitnenie života bezdomovcov,
f) humanitárna pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |