znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia 858
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42252601
Seat
Za Hornádom 878/6, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1039
Registration Office
MV SR

Date of registration
13.11.2012

Actual value of the foundation assets
6700 EUR  

Founders
 • Nicol Lauf
  born 19.02.1982
  Value of the contibution of property by the foundation:   350 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Dr. Dária ZacherováValue of the contibution of property by the foundation:   350 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Ľubomír Zacher
  born 07.09.1967
  Value of the contibution of property by the foundation:   6000 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Nicol Lauf From:13.11.2012To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora:
- ochrany zdravia obyvateľstva,
- zachovania prírodných zdrojov na produkciu zdravotne nezávadných potravín,
- rozvoja výroby a propagácia predaja domácich Slovenských výrobkov,
- zvyšovania povedomia spotrebiteľov o prístupných zdravých a čerstvých Slovenských výrobkoch,
- vzdelávania mladej generácie o pozitívach odbytu domácich výrobkov a ich prínose na ekonomiku štátu,
- ochrany a tvorby životného prostredia,
- predaja všetkých výrobkov začínajúcich tročíslom 858 na ich EAN kóde a s tým súvisiace aktivity,
- prezentácie Slovenských výrobkov v zahraničí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |