znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia "Pantheon Foundation"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42304008
Seat
Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1038
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.11.2012

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
  • Pantheon Group s.r.o.
    Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava-Ružinov
    IČO: 46544569
    Value of the contibution of property by the foundation:   7000 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Tomáš Jančo From:19.11.2012To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) podporovať rozvíjanie špecializačných aktivít detí a mládeže na území Slovenska, s hlavným záberom na región Žiar nad Hronom a jeho okolie a mesto Bratislava. Pod pojmom špecializačné aktivity nadácia rozumie aktivity spojené so vzdelávaním, vedou a výskumom, resp. aktivity podporujúce rozvíjanie talentu v športovej oblasti.
b) podpora regionálnych kultúrnych podujatí a spolkov, ako aj činností zameraných na prezentáciu kultúry a histórie alebo pomoc pri obnove kultúrnych a historických pamiatok.
c) podpora vzdelávania dospelých (lektorov, inštruktorov, trénerov, odborných pracovníkov a pod.).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |