znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia STARS FOR STARS"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42264529
Seat
Pluhová 192/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1033
Registration Office
MV SR

Date of registration
13.09.2012

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • B & D, s.r.o.
  Hrachová 14G, 82105 Bratislava-Ružinov
  IČO: 35808209
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Marek Kubiček From:13.09.2012To:26.07.2017
 • Mgr. Miroslav Masarčin
  born 04.08.1973
   From:26.07.2017To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Nadácia sa zriaďuje za účelom:

a) vyhľadávania a podpory talentovanej športovej mládeže;
b) transparentnej a efektívnej podpory a vytvárania vhodných podmienok pre slovenských aj zahraničných športovcov a mladých športových talentov,
c) podpory významných domácich i medzinárodných športových, kultúrno-športových, kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí,
d) podpory a pomoci pre sociálne slabých, chorých alebo zdravotne postihnutých jednotlivcov, podpory a pomoci pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi, v ohrození života alebo zdravia, pri postihnutí živelnou pohromou alebo v inej tiesnivej životnej situácii.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |