znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia 863
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42211221
Seat
Samova 11, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1031
Registration Office
MV SR

Date of registration
18.09.2012

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Prvá Komunálna Finančná, a.s.
  Samova 975/11, 94901 Nitra
  IČO: 36557129
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • PRO BONO ECCLESIAE, a.s.
  Samova 975/11, 94901 Nitra
  IČO: 44455046
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Edita Muchová From:18.09.2012To:06.11.2015
 • Mgr. Zuzana Páleníková
  born 13.06.1989
   From:06.11.2015To:

Welfare purpose supported by the Foundation
1. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,rozvoj vzdelania, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov;
2. cieľom je najmä:
a) podporovať obnovu nehnuteľností vo vlastníctve Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi;
b) podporovať duchovnú a kultúrnu obnovu Slovenska;
c) podporovať mladé talenty;
d) podporovať kultúrne podujatia;
e) podporovať športové podujatia;
3. činnosť nadácie sa zameriava na celé územie Slovenskej republiky.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |