znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Dorotea"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42263450
Seat
Lachova 1609/28, 85103 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1027
Registration Office
MV SR

Date of registration
17.07.2012
Date of cancellation
06.03.2017
Legal title of Cancellation
rozhodnutie zakladateľov

Date of liquidation start
06.03.2017
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Ing. Gabriela BagováValue of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Alena Bagová From:17.07.2012To:06.03.2017

Welfare purpose supported by the Foundation
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a zachovanie životného prostredia, ochrana zdravia, plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |