znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia GRANVIA (GRANVIA Foundation)"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42263697
Seat
Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1026
Registration Office
MV SR

Date of registration
17.07.2012

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Granvia, a.s.
  Europeum Business Center, Blok A, Suché mýto 1, 81103 Bratislava - Staré Mesto
  IČO: 36862631
  Value of the contibution of property by the foundation:   1659.5 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Meridiam Infrastructure Managers S. á r.l.
  Allée Scheffer 5, L-2520 Luxemburg
  Value of the contibution of property by the foundation:   1659.5 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Foundation d´entreprise VINCI pour la Cité
  Cours Ferdinand-de-Lesseps 1, 92851 Rueil Malmaison cedex
  Value of the contibution of property by the foundation:   1659.5 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Granvia Operation, a.s.
  Černyševského 26, 85101 Bratislava - Petržalka
  IČO: 36863840
  Value of the contibution of property by the foundation:   1659.5 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Denisa Niang Pichnarčíková From:17.07.2012To:29.11.2013
 • Mária Bajáková From:29.11.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) podpora sociálnej inklúzie;
b) podpora zamestnanosti;
c) podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať dosahovanie verejnoprospešného účelu nadácie;
d) podpora organizácií poskytujúcich vzdelávanie a poradenstvo jednotlivcom bez kvalifikácie umožňujúcej uplatniť sa na trhu práce;
e) podpora solidarity v rámci komunity,
f) podpora novozaložených alebo rozvíjajúcich sa štruktúr zameraných na (opätovnú) adaptáciu na trh práce pre osoby s obmedzenou možnosťou vstupu na trh pracovných príležitostí pri súčasnom získavaní vzdelávania a nevyhnutných sociálnych a odborných služieb;
g) podpora iniciatív zameraných na zlepšovanie vstupu do dopravných prostriedkov, čím sa napomáha prístup na trh pracovných príležitostí;
h) podpora iniciatív zameraných na budovanie občianskej spoločnosti, kolektívnej zodpovednosti a poskytovanie rámca pre život v spoločnosti pre mladých ľudí;
i) podpora vzniku štruktúr umožňujúcich získavanie sabadôvery a resocializáciu ľudí vylúčených zo spoločnosti;
j) podpora organizácií umožňujúcich prístup k bývaniu pre viac znevýhodnených jednotlivcov s cieľom stabilizácie ich osobných pomerov;
k) podpora pre iné druhy projektov zameraných na boj proti všetkým formám exklúzie;

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |