znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia "Futbal nás baví" v likvidácii
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42232465
Seat
Jazdecká 1/A, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/1004
Registration Office
MV SR

Date of registration
07.09.2011

Date of liquidation start
25.03.2019
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Róbert Marton
    born 30.07.1965
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Róbert Marton From:07.09.2011To:25.09.2014
  • Ing. Juraj Basala From:25.09.2014To:25.03.2019

Welfare purpose supported by the Foundation
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov. ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana a podpora zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
b) podpora liečby a resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
c) podpora športu pre deti, mládež a občanov zdravotne postihnutých,
d) poskytnutie sociálnej pomoci.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |