znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
ČSOB nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42182743
Seat
Žižkova 7802/11, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/981
Registration Office
MV SR

Date of registration
06.12.2010

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
 • Československá obchodná banka, a.s.
  Michalská 18, 81563 Bratislava - Staré Mesto
  IČO: 36854140
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Andrea Gajdošová From:06.12.2010To:19.05.2011
 • Elena Bročková
  born 23.02.1978
   From:19.05.2011To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov;
c) ochrana a tvorba životného prostredia;
d) zachovanie prírodných hodnôt;
e) ochrana zdravia;
f) ochrana práv detí a mládeže;
g) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy;
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |