znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
EUROMOBILITE, nadácia na podporu malého a stredného podnikania "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42180732
Seat
Ďatelinová 5530/2, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/968
Registration Office
MV SR

Date of registration
25.08.2010
Date of cancellation
01.07.2017
Legal title of Cancellation
rozhodnutie súdu o zrušení nadácie

Date of liquidation start
01.07.2017
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Ladislav Palša
    born 21.03.1953
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ladislav Palša From:25.08.2010To:01.07.2017

Welfare purpose supported by the Foundation
- podpora rozvoja malého a stredného podnikania a to hlavne v oblasti sociálnych, zdravotníckych, rozvoja cestovného ruchu a rehabilitačných služieb,
- spolupráca s občianskymi združeniami, právnickými a fyzickými osobami tak, aby mohla byť napĺňaná činnosť nadácie zameraná na pomoc podnikaniu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |