znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Vladimíra Bajana" v likvidácii
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42177090
Seat
Lenardova 1153/2, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/953
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.02.2010
Date of cancellation
31.03.2015
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.04.2015
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Ing. Vladimír BajanValue of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Zuzana Štefková From:19.02.2010To:27.02.2012
  • Bc. Miloslava Podmajerská From:27.02.2012To:01.04.2015

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je:
a) podpora charity a filantropie
b) humanitná pomoc pre ľudí s trvalým alebo dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ľudí odkázaných na trvalú pomoc iných ľudí pre neschopnosť postarať sa o seba, ľudí v mimoriadne obtiažnych životných situáciách v čase ich sociálnej odkázanosti
c) podpora aktivít smerujúcich k podpore ľudových tradicií a folklóru
d) podpora činnosti folklórnych súborov
e) organizácia a podpora folklórnych podujatí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |