znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Gándhího nadácia proti svetovému hladu
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42174147
Seat
Palisády 33, 81106 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/943
Registration Office
MV SR

Date of registration
07.10.2009
Date of cancellation
31.08.2010
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
31.08.2010
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Arun Manilal GandhiValue of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Martina Dvorčáková From:07.10.2009To:15.10.2010

Welfare purpose supported by the Foundation
poskytovanie potrebnej pomoci ľudom po celom svete v núdzi i chorobe, v podporovaní a ochrane ich zdravia, a to bez ohľadu na ich rasu, vyznanie, národnosť či etnický pôvod, predovšetkým formou zabezpečovania potravín, oblečenia, potrebného prístrešia, liečiv a inej pomoci

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |