znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská kultúrna nadácia - Windšachta
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42138396
Seat
Flöglova 2, 81105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/922
Registration Office
MV SR

Date of registration
02.02.2009
Date of cancellation
28.01.2011
Legal title of Cancellation
rozhodnutie zakladateľov

Date of liquidation start
28.01.2011
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638 EUR  

Founders
  • Milan Augustín
    born 21.08.1947
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Dávid Augustín From:02.02.2009To:28.01.2011

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať:
a) rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych hodnôt a ochranu pamiatok,
b) realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochranu a tvorbu životného prostredia,
d) ochranu práv detí a mládeže, protidrogový program,
e) rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia, starostlivosť o starých ľudí,
f) rozvoj odborného a umeleckého školstva,
g) filantropiu,
h) rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,
i) rozvoj podnikateľského prostredia,
j) rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
k) európsku integráciu asociovaných krajín,
l) individuálne určenú humanitnú pomoc.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |