znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia "Nežný úsmev"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42085322
Seat
Fučíkova 5, 08701 Giraltovce, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/913
Registration Office
MV SR

Date of registration
21.11.2008

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • PhDr. Ján Bync, PhD.
    born 14.09.1962
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • PhDr. Ján Bync From:21.11.2008To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana a podpora zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
b) podpora liečby a resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
c) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
d) poskytovanie sociálnej pomoci.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |