znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ARDIS
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
45022330
Seat
Krížna 13, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/904
Registration Office
MV SR

Date of registration
11.07.2008

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • ARDIS, a.s.
    Krížna 13, 96501 Žiar nad Hronom
    IČO: 36056189
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Miroslav Vrban From:11.07.2008To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať a propagovať:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
d) ochrana práv detí a mládeže,
e) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
f) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,
g) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,
h) podpora a rozvoj podnikateľského prostredia,
i) individuálne určená humanitná pomoc,
j) zdravotníctvo.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |