znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia "Mgr. Milana Partillu" šport-talent
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42085004
Seat
Čajkovského 842/36, 08005 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/898
Registration Office
MV SR

Date of registration
11.07.2008

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Peter DzivýValue of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • PaedDr. Peter Krajč
  born 14.02.1957
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Milan Semivan From:11.07.2008To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora mladých športových talentov Slovenska
a) podporovať športovú činnosť najtalentovanejších športovcov v CTM pri hádzanárskom oddiele Tatran Prešov;
b) usporadúvať pravidelný ročný medzinárodný turnaj mladých nádejí v hádzanej v Prešove na počesť Mgr. Milana Partillu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |