znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Košická Komunitná Nadácia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42096383
Seat
Čermeľská 24, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/870
Registration Office
MV SR

Date of registration
04.07.2007
Date of cancellation
02.12.2009
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
02.12.2009
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Občianske združenie MVO Ľudia a voda
    Čermeľská 24, 04001 Košice
    IČO: 31302921
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Bc. Štefan Tomáš From:04.07.2007To:02.12.2009

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora občianskych aktivít, podpora občianskych združení, alebo iných neziskových subjektov v regióne Košíc, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality života obcí v regióne, záchrany kultúrneho dedičstva, zdravia obyvateľstva a zlepšenia životného prostredia. Bude podporovať rozvoj občianskej demokracie, náboženský a etnicky tolerantného prostredia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |