znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia pomoci vodičom" v likvidácii
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37929411
Seat
Krajná 86, 82104 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/864
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.03.2007
Date of cancellation
01.07.2013
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.07.2013
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.8 EUR  

Founders
  • Karol Šidala
    born 12.07.1984
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.8 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Jarmila Kleisová From:29.03.2007To:23.03.2010
  • Ing. Karol Gašparík From:23.03.2010To:

Welfare purpose supported by the Foundation
finančná a materiálna pomoc vodičom z povolania, ich rodinám, pokiaľ títo boli účastníkmi dopravnej nehody, ktorá im spôsobila následky, pre ktoré sa vodiči, resp. ich rodiny ocitli v nepriaznivej finančnej situácii, zvyšovanie kvality ich materiálno-technické zabezpečenia a posilňovať tak sociálnu a životnú úroveň tejto skupiny obyvateľov Slovenska

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |