znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Čisté slovo"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30794412
Seat
Župné nám. 7, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/728
Registration Office
MV SR

Date of registration
06.08.2003

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Ing. Karol BustinValue of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Karol Bustin From:06.08.2003To:

Welfare purpose supported by the Foundation
- podpora ochrany a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
- podpora a rozvoj novinárskej činnosti a popularizácia žurnalistiky v spoločnosti, príprava vzdelávacích projektov, organizovanie žurnalistických súťaží, usporadúvanie školení a seminárov v oblasti žurnalistiky,
- rozvoj vedy, vzdelania, ako aj podpora študentov žurnalistiky, začínajúcich novinárov pri získavaní a vyhľadávaní zahraničných študijných alebo pracovných stáží, a to tak peňažnými ako aj nepeňažnými prostriedkami,
- poskytovanie individuálne určenej humanitnej a peňažnej pomoci sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom, ktorí v dôsledku svojho postihnutia nie sú schopní sami si zabezpečiť uspokojovanie základných ľudských potrieb,
- organizovať a podporovať súťaže mladých spisovateľov do 35 rokov podľa kategórií,
- organizovať a podporovať novinárske súťaže podľa kategórií,
- podporovať a spolupracovať s inými nadáciami, charitatívnymi a neziskovými organizáciami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |