znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Liptov
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37902245
Seat
SNP 172, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/707
Registration Office
MV SR

Date of registration
25.04.2003

Actual value of the foundation assets
9207.02 EUR  

Founders
 • Fond rozvoja Liptova n.o.
  SNP 172, 03301 Liptovský Hrádok
  IČO: 36149896
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Milan Marič From:25.04.2003To:29.07.2004
 • Jana Ilavská From:29.07.2004To:18.08.2006
 • Bc. Jana Mrlianová From:18.08.2006To:24.08.2009
 • Ivan Šenšel From:24.08.2009To:05.03.2013
 • Ing. Jana Mrlianová From:05.03.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Zlepšovať kvalitu života na území regiónu Liptov a to rozvíjaním darcovstva a podporovaním aktivít zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, finančná podpora verejnoprospešných aktivít v regióneLiptov a propagácia miest, obcí a celého liptovského regiónu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |