znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Európska kultúrna nadácia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30847711
Seat
Lešková 8, 81104 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/699
Registration Office
MV SR

Date of registration
25.02.2003
Date of cancellation
21.02.2008
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
21.02.2008
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Oskar ĎurišValue of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Oskar Ďuriš From:25.02.2003To:21.02.2008

Welfare purpose supported by the Foundation
- ochrana, obnova, rekonštrukcia a zveľaďovanie hradov, zámkov, kaštieľov, kultúrnych, historických a technických pamiatok, hnuteľných, umeleckých a duchovných hodnôt, pamiatok a diel,
- v týchto objektoch organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
- archivácia kultúrnych, historických, technických pamiatok, hnuteľných, umeleckých a duchovných pamiatok a diel a ich sprístupnenie verejnosti fyzicky alebo elektronicky,
- výchovou a osvetou pôsobiť na správanie obyvateľstva s cieľom uchovať materiálne a duchovné hodnoty predkov,
- budovanie zariadení na vzdelávanie, podporovanie osvety, výchovy a výučby histórie, jazykov, vedy a výkumu,
- iniciovanie, podpora a realizácia projektov ochrany, výskumu, propagácie, využívania a zhodnocovania kultúrneho dedičstva,
- zabezpečenie informácii, sprostredkovanie komunikácie a výmeny informácii medzi rôznymi subjektami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |