znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia "Dr. Jozefa Lettricha"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37805151
Seat
Benkova 10, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/593
Registration Office
MV SR

Date of registration
12.02.2001

Actual value of the foundation assets
6640 EUR  

Founders
  • Ľudovít LettrichValue of the contibution of property by the foundation:   1659.7 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky
  • RNDr. Jela ŠimekováValue of the contibution of property by the foundation:   1659.7 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ľudovít Lettrich From:12.02.2001To:18.07.2008
  • Mgr. Miriam Hechelmann From:18.07.2008To:

Welfare purpose supported by the Foundation
verejnoprospešným účelom nadácie je:
- podporovať vzdelanie študentov denného štúdia Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF) v Martine s vyučovacím jazykom slovenským,
- podporovať študentov stredných a vysokých škôl, ktorí prispievajú k šíreniu odkazu Dr. Jozefa Lettricha,
- podporovať vedecké konferencie, publikácie, podujatia, akcie a ďalšie aktivity šíriace meno Dr. Jozefa Lettricha,
- podporovať vzdelávanie, vedu, slovenské demokratické povedomie, československú a slovanskú vzájomnosť, slovenské národné tradície a sociálnu spravodlivosť.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |