znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ABECEDA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31753132
Seat
Majerníkova 62 ZŠ , 84110 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/484
Registration Office
MV SR

Date of registration
28.08.1997
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
193469.13 SKK  

Founders
  • Nadácia ABECEDA
    ZŠ Alexandra Dubčeka , 84105 Bratislava
    IČO: 31753132
    Value of the contibution of property by the foundation:   193469.13 SKK
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • RNDr. Eleonora Golaisová From:28.08.1997To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
rozvíjať duchovné hodnoty, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora zdravia a vzdelávania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |