znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia povodia Svinky "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37874969
Seat
Víťaz 111, 08238 Víťaz, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/656
Registration Office
MV SR

Date of registration
10.04.2002
Date of cancellation
28.11.2011
Legal title of Cancellation
rozhodnutie zakladateľov

Date of liquidation start
28.11.2011
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Občianske združenie Ekosvinka
    OcÚ Obišovce , 04481 Košice
    IČO: 31965610
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Monika Balogová From:10.04.2002To:28.11.2011

Welfare purpose supported by the Foundation
Podpora aktivít občanov, občianskych združení alebo iných neziskových subjektov v regióne povodia rieky Svinky a priľahlých území, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality života obcí v regióne, na realizáciu protipovodňových opatrení a tým aj ochrany života obyvateľstva a zlepšenie životného prostredia. Bude podporovať rozvoj občianskej demokracie, nábožensky a etnicky tolerantného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |