znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Humanitná nadácia zdravotne postihnutých
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
17333521
Seat
Tehelná 3120/26, 83240 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/91
Registration Office
MV SR

Date of registration
03.07.1997

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Humanitná nadácia zdravotne postihnutých
    Tehelná 26, 83240 Bratislava
    IČO: 17333521
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Hnuteľné veci

Statutory body: Trustee
  • Ing. Eduard Javorský From:03.07.1997To:

Welfare purpose supported by the Foundation
1. vytvoriť finančné, materiálne a iné vhodné podmienky na podporu a pomoc zdravotne postihnutým občanom Slovenskej republiky,
2. podporuje organizácie zdravotne postihnutých občanov (O ZPO), členov O ZPO, sociálne odkázané rodiny a jednotlivcov. Nadácia svojou činnosťou napomáha integrácii zdravotne postihnutých občanov (ZPO) do spoločnosti a najmä pri ich zaraďovaní do pracovného procesu a pri vytváraní vhodného rodinného prostredia,
3. nadácia je zapojená do procesu „Slovensko bez bariér“,
4. nadácia podporuje procesy vytváranie rovnakých príležitostí vo všetkých oblastiach spoločenského života pre osoby so zdravotným postihnutím.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |