znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
DIPPER - Nadácia pre podporu drobného a stredného podnikania "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
36086754
Seat
Bratislavská 72/36, 92401 Galanta, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/507
Registration Office
MV SR

Date of registration
01.06.1998
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3319.39 EUR  

Founders
  • Marta FukasováValue of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Marta Fukasová From:01.06.1998To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
- podpora projektov podnikateľských subjektov napomáhajúcich ekonomickému rozvoju,
- podpora budovania infraštruktúry regiónov na Slovensku,
- podpora medzinárodnej spolupráce podnikateľských subjektov,
- podpora obchodných aktivít podnikateľských subjektov zameraných na export,
- podpora humanitných, charitatívnych a sociálnych projektov,
- podpora projektov na záchranu a rekonštrukciu historických a sakrálnych stavieb a umeleckých diel,
- podpora zdravotníckych a ekologických projektov zabezpečujúcich výživu obyvateľstva,
- podpora študentov, vedeckých a riadiacich pracovníkov na konferenciách a zahraničných pobytoch,
- podpora šírenia kontaktov a pomoc slovenským subjektom pri nadväzovaní medzinárodných vzťahov a spolupráce.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |