znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Andreja Andódiho
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42040451
Seat
Dlhá nad Váhom 222, 92705 Dlhá nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/806
Registration Office
MV SR

Date of registration
31.08.2005

Actual value of the foundation assets
7397.5 EUR  

Founders
  • Ing. Róbert Izsóf
    born 29.02.1960
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Róbert Izsóf From:31.08.2005To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Podpora rozvoja duchovných hodnôt v zmysle kresťanského katolíckeho vierovyznania v obci Dlhá nad Váhom a podpora všestrannej strarostlivosti o údržbu katolíckeho kostola v Dlhej nad Váhom spočívajúca v nasledujúcich aktivitách:
a) zhromažďovanie finančných prostriedkov na účte nadácie vrátane propagácie činnosti nadácie,
b) osvetová činnosť medzi veriacimi v Dlhej nad Váhom zameraná na rozvoj duchovných hodnôt,
c) poskytnutie finančných príspevkov a organizovanie odbornej starostlivosti o pravidelnú údržbu r. k. kostola v Dlhej nad Váhom.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |