znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia magistra Petra Németha" - v likvidácii
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37985531
Seat
Železničná 478/4, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/764
Registration Office
MV SR

Date of registration
14.12.2004
Date of cancellation
30.07.2014
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
30.07.2014
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • MED-ART, spol. s r.o.
    Železničná 478/4, 92901 Dunajská Streda
    IČO: 34113924
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Mgr. Hilda Némethová From:14.12.2004To:30.07.2014

Welfare purpose supported by the Foundation
Podpora fyzických a právnických osôb poskytujúcich sociálnu a zdravotnícku starostlivosť, cirkevných a charitatívnych organizácií poskytujúcich pomoc, podpora vzdelávacím inštitúciám, občanom a talentovanej mládeži v sociálnej a hmotnej núdzi.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |