znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
SANUS, nadácia preventívnej medicíny
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31818587
Seat
Závadská 20, 83106 Bratislava - Rača, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/686
Registration Office
MV SR

Date of registration
27.12.2002

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
 • MEDFIN, družstvo
  Nobelova 18, 83102 Bratislava
  IČO: 35747412
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.5 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Asociácia súkromných lekárov SR
  Nobelova 18, 83102 Bratislava
  IČO: 35605464
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.5 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Alica Šuláková From:27.12.2002To:13.06.2003
 • Viera Vojtaššáková From:13.06.2003To:29.06.2004
 • Ing. Martina Galatová From:29.06.2004To:06.11.2006
 • Stella Dömötörová From:06.11.2006To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Podporovať ochranu zdravia obyvateľstva.
Na plnenie uvedeného účelu bude nadácia vykonávať nasledovné činnosti:
a) poskytovať peňažné a nepeňažné prostriedky nadácie tretím osobám za účelom vykonávania zdravotnej prevencie a podporovať podmienky skvalitňujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) finančne a materiálne podporovať vrerjnoprospešné služby v oblasti zdravotnej prevencie a podporovať podmienky skvalitňujúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
c) spolupracovať s medzinárodnými organizáciami orientovanými na podporu zdravotnej prevencie a zdravotnej starostlivosti,
d) finačne a materiálne podporovať súťaže a kultúrne podujatia na získanie peňažných a nepeňažných prostriedkov určených na podporu zdravotnej prevencie a podmienok skvalitňujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e) finačne a materiálne podporovať projekty zamerané na zvýšenie informovanosti obyvateľstva o možnostiach predchádzania a včasného odhalenia chorobných zmien,
f) finačne podporovať vzdelávacie a propagačné akcie pre obyvateľstvo, zamerané na posilnenie záujmu obyvateľstva o zdravie a zdravý životný štýl,
g) podporovať zakladanie a činnosť zariadení poskytujúcich služby v oblasti určenej na zdravotnú prevenciu a podmienok skvalitňujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
h) finačne a materiálne podporovať poradenskú a vzdelávaciu činnosť pre zdravotnícke zariadenia v oblasti zdravotnej prevencie a v oblasti podmienok skvalitňujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |