znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia +421
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30803314
Seat
Slávičie údolie 43, 81102 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/837
Registration Office
MV SR

Date of registration
29.03.2006

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • PhDr. Ľubica SurkošováValue of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky
  • Ing. arch. Eva VojtekováValue of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. arch. Eva Vojteková From:29.03.2006To:18.09.2008
  • Marko Surkoš From:18.09.2008To:21.05.2012
  • PhDr. Ľubica Surkošová From:21.05.2012To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt podporovaním talentovaných, najmä mladých, slovenských umelcov, vedcov a študentov organizovaním, spoluorganizovaním, realizáciou alebo podporou ich výstav, koncertov, prednášok, diskusií, študijných pobytov, vystúpení alebo iných ich prezentácií v zahraničí a na Slovensku,
b) propagácia a prezentácia Slovenska v zahraničí v oblasti kultúry, umenia, architektúry, vedy, vzdelávania a cestovného ruchu,
c) vytvátanie podmienok pre interaktívny dialóg slovenských umelcov, vedcov a študentov s umeleckým a vedeckým prostredím v zahraničí,
d) podpora aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí zameraných na uchovanie národného povedomia, duchovných hodnôt a tradícií a na rozvoj kontaktov so Slovenskom,
e) realizácia a ochrana ľudských práv a humanitárnych cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana práv detí a mládeže, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vedy, podpora zdravia a vzdelania,
f) vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plneia účelu nadácie.
Nástrojom plnenia účelu nadácie je udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |