znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
NADÁCIA "NÁDEJ MARTINKA SUCHÁČA"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
42004268
Seat
Hlavné nám. 4, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/835
Registration Office
MV SR

Date of registration
30.03.2006

Actual value of the foundation assets
7000 EUR  

Founders
  • Mgr. Zlata SucháčováValue of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Ing. Ľudevít Sucháč From:30.03.2006To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Poskytovať pomoc občanom SR, ktorí sú zdravotne postihnutí prevažne onkologickými ochoreniami alebo inými závažnými ochoreniami. Zdravotný stav týchto občanov si vyžaduje poskytovanie trvalej a nákladnej liečby v zdravotníckych zariadeniach. Majetkové pomery im však neumožňujú takúto nákladnú liečbu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |