znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Gürtler nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35570881
Seat
Havlíčkova 13, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/823
Registration Office
MV SR

Date of registration
12.12.2005

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
  • Vladimír Gürtler
    born 07.10.1972
    Value of the contibution of property by the foundation:   6639 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • JUDr. Katarína Adamovská From:12.12.2005To:
  • JUDr. Vladimír Gürtler From:09.12.2009To:

Welfare purpose supported by the Foundation
a) podpora hospicov,
b) podpora talentovaných študentov,
c) podpora iniciatív posilňujúcich princípy občianskej slobody a právneho štátu,
d) podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
e) podpora propagácie a ochrany princípov slobody, právneho štátu a voľného trhu,
f) podpora procesu kultivovania politickej kultúry a tvorenia demokratických tradícií na území Slovenskej republiky,
g) podpora miestneho aktivizmu v spoločensko-politickej oblasti najmä v územnej oblasti Košického samosprávneho kraja a prípadne tiež aj v iných územných oblastiach v rámci Slovenskej republiky podľa požiadaviek ich obyvateľov,
h) podpora presadzovania občianskych, komunálnych a samosprávnych iniciatív obyvateľov mesta Košice a prípadne tiež iných miest a obcí v Slovenskej republike podľa požiadaviek ich obyvateľov,
i) posilňovanie účasti občanov a obyvateľov mesta Košice v procese demokratického rozhodovania podporovaním občianskej zodpovednosti a uplatňovaním občianskych práv, princípov a záujmov obyvateľov mesta Košice,
j) podpora zariadení a pracovísk poskytujúcich zdravotnú starostlivosť,
k) podpora iných verejnoprospešných účelov v súlade s § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |