znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia ART "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30857058
Seat
Súmračná 3261/24, 82102 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/789
Registration Office
MV SR

Date of registration
14.12.2004

Date of liquidation start
15.03.2018
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6640 EUR  

Founders
 • Ing. Ľudmila Soókyová
  born 06.08.1958
  Value of the contibution of property by the foundation:   1660 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ondřej SýkoraValue of the contibution of property by the foundation:   1660 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • PhDr. Radan WagnerValue of the contibution of property by the foundation:   1660 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Tomáš LexaValue of the contibution of property by the foundation:   1660 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Zuzana Turanská From:14.12.2004To:27.10.2006
 • Otto Chrapčiak From:27.10.2006To:14.02.2012
 • Norbert Navrátil From:14.02.2012To:15.03.2018

Welfare purpose supported by the Foundation
Podpora tvorby výtvarného umenia v Slovenskej republike, podpora ochrany a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov a podpora charitatívnej a sociálnej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |