znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia Carmeuse"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35564199
Seat
Slavec 179, 04911 Slavec, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/787
Registration Office
MV SR

Date of registration
14.12.2004

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Carmeuse Slovakia, s.r.o.
  Slavec 179, 04951 Slavec
  IČO: 36198749
  Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Andrea Bukovičová From:14.12.2004To:27.02.2006
 • Jana Roger From:27.02.2006To:20.03.2007
 • Ing. Eva Balogová From:20.03.2007To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je podporovanie a rozvoj aktivít:
a) sociálnych, humanitárnych a charitatívnych,
b) dôchodcov – bývalých zamestancov spoločnosti Carmeuse Slovakia s.r.o.
c) zdravotníctva,
d) školstva, vedy a vzdelania,
e) mládeže,
f) kultúry, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |