znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia AGAPA
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37919946
Seat
Záhradná 144/144, 01863 Ladce, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/772
Registration Office
MV SR

Date of registration
12.11.2004

Actual value of the foundation assets
6640 EUR  

Founders
 • Ing. Mária Kebísková
  born 12.10.1957
  Value of the contibution of property by the foundation:   664 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Jozef MikušinecValue of the contibution of property by the foundation:   664 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Obec Ladce
  Záhradná 151/151, 01863 Ladce
  IČO: 00317438
  Value of the contibution of property by the foundation:   664 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Považská cementáreň, a.s.
  J. Kráľa , 01863 Ladce
  IČO: 31615716
  Value of the contibution of property by the foundation:   3320 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Marta ČarnogurskáValue of the contibution of property by the foundation:   1328 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Erika Várošová From:12.11.2004To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt. V záujme naplnenia svojho verejnoprospešného účelu nadácia bude vyvíjať najmä nasledujúcu nadačnú činnosť:
a) podporu sociálnych a kultúrno-spoločenských aktivít najmä v obci Ladce,
b) podporu ochrany a tvorby životného prostredia a zachovania prírodných hodnôt najmä v obci Ladce,
c) podporu rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä podporou výstavby rímsko-katolíckeho kostola, resp. kostolov, ako aj iných cirkevných a charitatívnych budov najmä v obci Ladce.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |