znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Central European Environmental Foundation - nadácia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30788005
Seat
Strojnícka 97, 82105 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/613
Registration Office
MV SR

Date of registration
22.05.2001
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3319.4 EUR  

Founders
 • MUDr. Oto Sova, CSc.Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • BioCompacT spol. s r.o.
  Staničná 19, 82104 Bratislava
  IČO: 35706201
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • EKOGLOBE spol. s.r.o.
  Záhradnícka 110/15, 90044 Tomášov
  IČO: 35718714
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Finenvico,s.r.o.
  Hattalova 12, 83103 Bratislava
  IČO: 35691794
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • BIOCLAR, a.s.
  Hviezdoslavovo nám. 14, 81102 Bratislava
  IČO: 35806621
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Mgr. Milan Kollár From:22.05.2001To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora:
- ochrany a tvorby životného prostredia,
- zvyšovania verejného povedomia o potrebe ochrany životného prostredia,
- transféru nových technológií v ochrane životného prostredia,
- výskumu, vývoja a zavádzania nových technológií na ochranu životného prostredia,
- občianskych iniciatív na ochranu životného prostredia,
- ochrany a tvorby životného prostredia vytváraním platforiem pre dialóg s vládnymi a regionálnymi inštitúciami, zabezpečujúcimi tvorbu a ochranu životného prostredia s cieľom zlepšenia inštitucionálneho a legislatívneho rámca ochrany životného prostredia,
- slovenských výrobcov a výrobkov progresívnych technológií v životnom prostredí.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |