znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia mesta Humenné
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37791541
Seat
Kukorelliho 1501/34, 06601 Humenné, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/570
Registration Office
MV SR

Date of registration
30.06.2000

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
 • Mesto Humenné
  Kukorelliho 1501/34, 06601 Humenné
  IČO: 00323021
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Vladimír Kostilník From:30.06.2000To:03.01.2017
 • PhDr. Jana Vaľová
  born 08.07.1965
   From:03.01.2017To:13.12.2018
 • PhDr. Ing. Miloš Meričko
  born 10.08.1974
   From:10.01.2019To:

Welfare purpose supported by the Foundation
- podpora lokálnych aktivít občanov, nadácií, občianskych združení alebo iných neziskových subjektov v meste Humenné, ktoré sú zamerané na dosiahnutie rozvoja kultúry, športu, zdravotníctva, zlepšenia životného prostredia,
- podpora rozvoja demokracie, nábožensky a etnicky tolerantného prostredia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |