znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Europrosperita pre Slovensko, nadácia "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30847028
Seat
Americké nám. 1, 81107 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/716
Registration Office
MV SR

Date of registration
25.06.2003
Date of cancellation
29.06.2010
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
29.06.2010
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Honoris & Habilitas & partneri, a.s.
    Palárikova 31, 81104 Bratislava
    IČO: 35747650
    Value of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc. From:25.06.2003To:29.06.2010

Welfare purpose supported by the Foundation
Podporovať rozvoj vzdelania a vedeckého i praktického poznania potrieb, možností, spôsobov a postupov smerujúcich k zvyšovaniu prosperity občanov a ďalších obyvateľov Slovenska využitím možností, ktoré vytvára prípravná fáza na členstvo a samotné členstvo Slovenska v Európskej únii.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |