znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej - Vzdelanie a zdravie pre všetkých
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30849977
Seat
Mýtna 2880/7, 81107 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/759
Registration Office
MV SR

Date of registration
16.07.2004

Actual value of the foundation assets
6638.78 EUR  

Founders
  • Ing. Silvia GašparovičováValue of the contibution of property by the foundation:   6638.78 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • RNDr. Pavel Spišiak From:16.07.2004To:15.10.2009
  • Mgr. Ivan Burlas From:15.10.2009To:02.12.2013
  • PhDr. Aneta Gašparovičová, MPH From:02.12.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
1. Podpora vzdelávania mládeže i dospelých za účelom zvyšovania odbornosti a kvalifikácie.
2. Podpora vzdelávania národnostných menšín a etnických skupín za účelom ich uplatnenia sa v spoločnosti.
3. Podpora vzdelávania zdravotne postihnutých občanov.
4. Podpora výskumu v oblasti pedagogiky a vzdelávania.
5. Podpora tvorby publikácii zameraných na vzdelávanie a medzinárodnú výmenu informácii.
6. Podpora vzniku vzdelávacích inštitúcií so športovým zameraním.
7. Podpora vzniku vzdelávacích inštitúcií s charakterom celoživotného vzdelávania všetkých sociálnych skupín obyvateľstva.
8. Podpora medzinárodnej spolupráce všetkých typov škôl a vzdelávacích inštitúcií.
9. Podpora výmenných štúdijných pobytov a stáží v zahraničí.
10. Podpora a tvorba projektov zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne občanov SR
11. Pomoc zdravotne postihnutým občanom a zdravotníckym zariadeniam.
12. Podpora zariadení s charakterom poskytovania zdravotníckej starostlivosti.
13. Pomoc pri zriaďovaní a budovaní zdravotníckych zariadení pre deti a dospelých.
14. Podpora sociálnych služieb.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |