znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Zachráňme srdce! 1. nadácia srdcovej chirurgie
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30849411
Seat
Pri Šajbách 7, 83106 Bratislava - Rača, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/752
Registration Office
MV SR

Date of registration
19.05.2004
Date of cancellation
15.08.2012
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
15.08.2012
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
 • MUDr. Peter Lukáč, MPH
  born 20.04.1968
  Value of the contibution of property by the foundation:   5643 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Václav Kožený, CSc.Value of the contibution of property by the foundation:   996 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • MUDr. Peter Lukáč From:19.05.2004To:26.11.2012

Welfare purpose supported by the Foundation
Poslaním nadácie je podpora prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení, rozvoj transplantačného programu a podpora zvyšovania kvality poskytovania odbornej kardiologickej a kardiochirurgickej starostlivosti pacientom.
Nadácia bude svoje poslanie napĺňať:
1. osvetovou činnosťou, organizovaním prednášok a vydávaním publikácií s uvedenou problematikou,
2. zvyšovaním dostupnosti kardiochirurgických operácií,
3. poskytovaním materiálnej a technickej pomoci pri realizácii transplantačného programu,
4. poskytovaním pomoci pri zahájení transplantácie srdca a pľúc na Slovensku,
5. organizovaním zbierok na nákup chýbajúcich diagnostických prístrojov a zariadení nevyhnutných pre diagnostiku a operácie srdca,
6. zvyšovaním odbornosti lekárov k účasti a pobytom na špecializovaných domácich a zahraničných pracoviskách, na stážach, kongresoch a vedecko-výskumnej činnosti,
7. podporou a materiálno technickým zabezpečením zavedenia mechanickej podpory srdca,
8. podporou projektov v oblasti vzdelávania detí a mládeže, zlepšovania sociálneho postavenia detí, mládeže a rodiny,
9. podporou poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo forme zabezpečovania zdravotníckej techniky,
10. získavaním finančných prostriedkov a ich účelné poskytovanie na materiálno-technické vybavenie právnických a fyzických osôb, u ktorých v náplni ich činnosti je deklarované vzdelávanie v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |