znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
NADÁCIA PROSPERITAS
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35560444
Seat
Hlavná 141/22, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/745
Registration Office
MV SR

Date of registration
23.04.2004

Actual value of the foundation assets
6638.79 EUR  

Founders
 • Ing. Sándor Fuksz
  born 05.12.1952
  Value of the contibution of property by the foundation:   2257.19 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Bodrogferr spol. s r.o.
  Pribenícka 52, 07701 Kráľovský Chlmec
  IČO: 36177911
  Value of the contibution of property by the foundation:   2190.8 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Globál spol. s r.o.
  Buzulucká 5, 04022 Košice
  IČO: 00695491
  Value of the contibution of property by the foundation:   2190.8 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ing. Sándor Fuksz From:23.04.2004To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podporovať
- ochranu zdravia a zdravotníctvo
- telovýchovu a šport mládeže
- tvorbu a ochranu životného prostredia
- vedu, školstvo a vzdelávanie
- kultúru a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
- modernizáciu a skvalitňovanie vzdelávacieho procesu.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |