znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
"Nadácia akademika Blaškoviča" "v likvidácii"
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
30854148
Seat
Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-2002/742
Registration Office
MV SR

Date of registration
16.12.2003
Date of cancellation
31.12.2011
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
01.01.2012
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
6640 EUR  

Founders
 • JUDr. Iveta ŠárnikovaValue of the contibution of property by the foundation:   3320 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Irena Ginzeryová
  born 05.12.1948
  Value of the contibution of property by the foundation:   3320 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Iveta Šárniková From:16.12.2003To:31.12.2011

Welfare purpose supported by the Foundation
1. v snahe pomôcť virologickému a mikrobiologickému základnému výskumu na Slovensku, nadácia:
a) podporuje programy zabezpečujúce rozvoj základného virologického a mikrobiologického výskumu, predovšetkým so zameraním na prevenciu, diagnostiku a liečbu vírusových ochorení,
b) podporuje rozvoj spoluprác medzi pracoviskami základného a aplikovaného výskumu,
c) podporuje spoluprácu pracovísk základného virologického a mikrobiologického výskumu v SR s podobnými pracoviskami v zahraničí,
d) podporuje rozvoj nových smerov virologického a mikrobiologického základného výskum, najmä molekulárno-genetického, biologického, imunologického a farmakologického výskumu,
e) podporuje verejnú informovanosť o cieľoch a výsledkoch virologického a mikrobiologického výskumu,
2. Nadácia sa zameriava na odstránenie dôsledkov nedostatočného financovania vedeckého výskumu a zdôraznenie nutnosti rozvoja tvorivej vedeckej práce ako základu pre ďalší rozvoj vzdelanosti, rast odborníkov a intelektuálny a vzdelanostný potenciál spoločnosti.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |