znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Medzinárodná nadácia pre vysokokvalitnú starostlivosť (International foundation for high quality care)
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37858599
Seat
Trnavská cesta 64, 82100 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/616
Registration Office
MV SR

Date of registration
07.06.2001
Date of cancellation
25.02.2002
Legal title of Cancellation
rozhodnutie správnej rady

Date of liquidation start
25.02.2002
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
331.94 EUR  

Founders
  • Mag. Sylvia AmszValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky
  • Helmut WutzlhoferValue of the contibution of property by the foundation:   165.97 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Anna Kollárovičová From:07.06.2001To:16.11.2001
  • Helena Poórová From:16.11.2001To:25.02.2002

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora sociálnej sféry ako aj podpora projektov zameraných na ochranu zdravia a zlepšenia podmienok zdravotnej starostlivosti o zdravotne a sociálne odkázaných starších osôb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |