znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Kresťanská nadácia "Slnko deťom" - v likvidácii
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
37829963
Seat
Kuzmányho 3954/8, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/588
Registration Office
MV SR

Date of registration
13.12.2000
Date of cancellation
01.01.2003
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
01.01.2003
Date of liquidation end

Actual value of the foundation assets
3319.39 EUR  

Founders
  • Zoltán Harnócz
    born 21.04.1974
    Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
    Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
  • Zoltán Harnócz From:13.12.2000To:01.01.2003

Welfare purpose supported by the Foundation
- podporovať činnosť detských domovov a podobných zariadení slúžiacich deťom, nachádzajúcich sa na území SR,
- podporovať činnosť detských oddelení v zdravotníckych zariadeniach, nachádzajúcich sa na území SR,
- podporovať činnosť zariadení slúžiacich na pomoc a ochranu pre deti a matky hľadajúce pomoc v núdzi, nachádzajúcich sa na území SR

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |