znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Trenčianska nadácia
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
36121908
Seat
Kniežaťa Pribinu 197/3, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/587
Registration Office
MV SR

Date of registration
08.12.2000

Actual value of the foundation assets
41160.46 EUR  

Founders
 • Trenčianske neformálne združenie
  Mierové nám. 29/29, 91101 Trenčín
  IČO: 31117490
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Jaroslav Olah From:08.12.2000To:06.02.2002
 • RNDr. Alena Karasová From:06.02.2002To:

Welfare purpose supported by the Foundation
podpora ľudských a občianskych aktivít v prospech zvýšenia kvality života predovšetkým v trenčianskom regióne, v prospech rozvoja lokálnej demokracie, komunitnej filantropie a komunity


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |