znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Nadácia Solidarita - Východ
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
35540851
Seat
Rastislavova 100, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/584
Registration Office
MV SR

Date of registration
27.12.2000

Actual value of the foundation assets
6639 EUR  

Founders
 • CASSPOS, a.s.
  Dopravná 6, 04311 Košice
  IČO: 31721648
  Value of the contibution of property by the foundation:   3319.39 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • JUDr. Jozef Petrík From:27.12.2000To:13.12.2002
 • Ing. Alojz Rajnič From:13.12.2002To:21.05.2013
 • RNDr. Miroslav Pollák From:21.05.2013To:

Welfare purpose supported by the Foundation
Účelom nadácie je podpora:
- ochrany a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrany ľudských práv,
- ochrany zdravia jednotlivcov a skupín,
- zvyšovanie kvality života sociálne znevýhodnených jednotlivcov a skupín,
- posilňovania sociálnej súdržnosti a svojpomoci jednotlivcov a skupín,
- rozvíjania a podporovania vzdelávacích aktivít,
- poskytovania humanitárnej pomoci,
- podpora spolužitia príslušníkov rôznych národov a etnických skupín,
- podpora aktivít v prospech komunitného rozvoja.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |