znak SR

Register of Foundations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of foundation
Komunitná nadácia Bratislava
Legal form
Nadácia
Identification number (IČO)
31806147
Seat
Partizánska 2, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
203/Na-96/580
Registration Office
MV SR

Date of registration
23.08.2000

Actual value of the foundation assets
50708.9 EUR  

Founders
 • Adrián RajterValue of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Viera GažíkováValue of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Karol Pavlů
  born 19.12.1941
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Marián VoltemárValue of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Ing. Eduard Žitňanský
  born 04.08.1952
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky
 • Zuzana Kušová
  born 11.04.1968
  Value of the contibution of property by the foundation:   663.88 EUR
  Subject: Peňažné prostriedky

Statutory body: Trustee
 • Ľuboš Tvrdoň From:23.08.2000To:18.05.2012
 • Mgr. Daniela Danihelová From:18.05.2012To:

Welfare purpose supported by the Foundation
zlepšovať kvalitu života na území hlavného mesta Bratislava alebo na území podľa želania darcu a to rozvíjaním darcovstva a podporovaním aktivít zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |